KALESA 1993
blå rønne granit
230x550x106
Det Danske Hedeselskab, Viborg