KALESA 1993
blå rønne granit
230x550x106
Det danske Hedeselskab, Viborg